دبیرستان دخترانه فرزانگان (دوره اول و دوم)
 
درج مطلب
آدرس مرکز : بزرگراه  آیت اله سعیدی ، چهاردانگه ، روبروی آتش نشانی ، خ شهید ایروانی ، خ شهید محمد محمد حسن ، مرکز آموزشی فرزانگان چهاردانگه
شماره تماس : 55262222-55247727-55254554
مدیریت :   داخلی 12
معاونت آموزشی وپرورشی  داخلی :  13
معاونت فن آوری :داخلی 18
مالی و معاونت اجرایی  ( دبیرخانه ) داخلی  16
پست الکترونیکی :info@farzanegan4d.ir