دبیرستان دخترانه فرزانگان (دوره اول و دوم)
درج مطلب
 
درخشش و موفقیت دانش آموزان عزیزمان را در المپیاد علمی و           بین المللی پایا در رشته شیمی را در سال تحصیلی 95-94 تبریک              عرض می نمائیم
کسب مدال طلایی تیمی المپیاد بین المللی پایا  توسط دانش آموزان : آیسان الماسی - کوثر شیر محمدی - حدیثه مرادیان - فاطمه علیقلی پور
 
 
 
 
              کسب مدال نقره مسابقات انفرادی المپیاد بین المللی پایا توسط                  دانش آموز فاطمه علیقلی پور