دبیرستان دخترانه فرزانگان (دوره اول و دوم)
 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون هشتم


 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون زبان هفتم


 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون ریاضی هفتم فصل 1و2

در این ماه مبارک 
هوای یکدیگر را داشته باشیم و 
زود قضاوت نکنیم و
به عقاید و افکار هم احترام بگذاریم

 
آزمون آنلاین/مسابقه

دینی


 
آزمون آنلاین/مسابقه

ریاضی هفتم توان و حجم


 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون عربی پایه یازدهم


 
آزمون آنلاین/مسابقه

شیمی هشتم


 
آآزمون 

امتحان


 
آزمون شیمی پایه نهم 

شیمی نهم


 
آزمون زبان انگلیسی

آزمون زبان هشتم

یکشنبه 7 / 2 / 99               ساعت 13      زمان   20 دقیقه


 
آزمون آنلاین/مسابقه

شیمی هفتم

    چهار شنبه  10 اردیبهشت ساعت    18 الی 18:35

 
آزمون آنلاین/مسابقه

هندسه دهم


 
آزمون زبان انگلیسی

آزمون زبان هفتم

یکشنبه 7 / 2 /99ساعت 10 صبح           زمان 20 دقیقه


 
آزمون زبان انگلیسی

آزمون ریاضی‌هفتم


 
آزمون زبان انگلیسی

آزمون ریاضی‌هفتم


 
آزمون ریاضیr هفتم

آزمون ریاضی‌هفتم


 

آزمون هندسه یازدهم


 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون ادبیات پایه دهم


 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون زیست پایه هفتم


 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون ریاضی نهم


 
آز مون زیست شناسی پایه یازدهم 

زیست پایه یازدهم


 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون زیست هشتم


 
آزمون زبان انگلیسی

آزمون زبان


 
زیست هفتم 

زیست هفتم


 
آزمون زبان انگلیسی

آزمون دینی نهم


 
آزمون زیست شناسی پایه یازدهم 

زیست پایه یازدهم


 

آزمون دینی نهم


 
آزمون ریاضی هشتم

آزمون ریاضی‌هشتم


 
آزمون پایه دهم تجربی زیست شناسی  

آزمون زیست دهم تجربی


 
آزمون شیمی پایه دهم 

آزمون شیمی پایه دهم


 
آزمون زیست شناشی پایه نهم 

آزمون زیست پایه نهم

زمان آزمون ۲۰ دقیقه می باشد