دبیرستان دخترانه فرزانگان (دوره اول و دوم)
 
امکانات مرکز آموزشی فرزانگان چهاردانگه 
 
سایت مرکز