دبیرستان دخترانه فرزانگان (دوره اول و دوم)
درج مطلب

 

مشاوره يعني:

    م : يعني ما شدن ، دوري ز من                                  كوچ دادن ، فكر را بيرون ز تَن

ش : يعني شين شور و شادي و شور و شعف                برگرفتن شادكامي را به كف

 ا : يعني  از الف انديشه زايد ،‌هم اميد                       آرمان خواهي و افكار جديد

و : يعني ‌ واو حرفي دارد از وابستگي                      وارهيدن از خود و پيوستگي

 ر : يعني  رنج راه و رهنمايي و روش                              جمله از حرفي رمي يابد جهش

 ه : يعني ‌هدايت ، هم زباني ،‌همدلي                         دور بودن از غم بي حاصلي         

مشاور بودن ، يعني عاشقي

مشاور بودن ، يعني بندگـي

 

 
درج مطلب
جهت دانلود پاورپوینت برنامه ريزي و  موفقيت کلیک کنید
 
روز های کاری مشاور مرکز فرزانگان چهاردانگه 

ردیف

نام خانوادگی

روز

پایه

1

خانم رحیمی

یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه

متوسطه اول ودوم