پیام مهر 
آغاز مهر و طنین دوباره ی زنگ مدرسه و نسیم خوش تعلیم‌ و تربیت بر همه ی معلمان  و دانش‌آموزان پرتلاش ، مهربان و مهرپرور مبارک باد
     
تبریک تولد
تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :
نرگس حیدر دوست
روز تولد : 3 مهر

     
سایتهای مفید


 •   درج مطلب  
  آغاز مهر و طنین دوباره ی زنگ مدرسه و نسیم خوش تعلیم‌ و تربیت بر همه ی معلمان  و دانش‌آموزان پرتلاش و مهربان  مبارک باد.      
   
   
     
    درج مطلب  
     
    درج مطلب  
   
     
    درج مطلب  
     
    درج مطلب  

  ردیف

  نام خانوادگی -نام

  نام خانوادگی -نام

  نام خانوادگی -نام

  نام خانوادگی -نام

  نام خانوادگی -نام

  7/1

  7/2

  هشتم

  9/1

  9/2

  1

  احمدی قوامی محدثه

  احمدی ستایش

  اسمیعلی سما

  احمدی مائده

  اسمعیلی درسا

  2

  احمدیان سپیده

  اعتماد سیده عسل

  الماسی هستی

  احمری رویا

  افشارپور- شیوا

  3

  ایمانی نژاد فاطمه

  ایراوانیان عسل

  اله دانه کیانا

  برزو شقایق

  امیدی- مریم

  4

  آقازاده محدثه

  بهداد فر- نگار

  پیری هلیا

  بهلولی مهدیس

  بکشلو- فاطمه

  5

  بایگان ستایش

  پورحنیفه مهر سا

  جزایری مریم

  پوراصغریان ریحانه

  بهرامی زینب

  6

  بی غم- نازنین زهرا

  چاوندر- فاطمه

  جوهری مریم

  ثنایی فاطمه

  چراغی- نرگس

  7

  جانی زینب

  حسینی عطیه

  حسن زاده صبا

  جلالی سیده هستی

  حیدری- فاطمه

  8

  حسنلو کوثر

  حیدردوست-نرگس

  حیوه الغیبی سیده نرگس

  حق ورودی لو فاطمه

  دانا حانیه

  9

  حقیر ابراهیم آبادی-بهاره

  خدابخشی نگین

  دیبا عسل

  دهقان مهلا

  سیمیاری- مهسا

  10

  دانشمند نرگس

  دریاباری مهدیه سادات

  زلفی مرضیه

  دینداری مریم

  شریفی سارا

  11

  دستوری فاطمه

  رحمتی سارا

  سلیمانی زهرا

  ساری سپیده

  صادقی- نگار

  12

  سنجابی سارا

  رحیمی نگین

  شفیعی سارا

  سهیلی پور سارا

  صبور- زهرا

  13

  علی محمدیان نگار

  صدری مهسا

  شکری پرنیان

  شیرزاد فاطمه

  عبادی آیلار

  14

  علیپور الهه

  علیزاده ثنا

  شهبازی هانیه

  صادق زاده پردیس

  عیسوند- صبا

  15

  علیزاده محدثه

  قلی نیا رقیه

  شیرزادی مهلا

  عباس نژاد معصومه

  فتحی نیلوفر

  16

  قره گوزلو فائزه

  کریمی مبینا

  عزیزیان اکرم

  فروتن مهسا

  قاسم بیتا

  17

  قلی پور چناری میترا

  گرجی مبینا

  قره جه لو مهسا

  مصطفوی مهسا

  کاشانی نژاد سیده درسا

  18

  محمدی محدثه

  گودرزی شقایق

  کرم زاده نجمه

  مظفری مهسا

  کیهانی هلیا

  19

  مرادی مبینا

  محمدی بیتا

  گوزل پور مرضیه

  نجفی فاطمه

  گرشاسبی پور سحر

  20

  موذن معصومه

  محمودی فاطمه

  محمد حسنی کیمیا

  نقی پور زهرا

  گلستان- سیده پونه

  21

  موذن مهدیه

  نریمانی ملینا

  محمد رضایی فاطمه

  نوفرستی - فاطمه

  ناصری- زهرا

  22

  نصیری- مائده

  نوروزی مائده

  محمد نژاد حانیه

   

   

  23

   

   

  محمدی مهسا

   

   

  24

   

   

  محمدی   مهدیه

   

   

  25

   

   

  محمود آبادی سارا

   

   

  26

   

   

  میر احمدی زهرا سادات

   

   

  27

   

   

  میرزاده محدثه

   

   

  28

   

   

  نادی شیدا

   

   

  29

   

   

  یوسفی قدیم حنانه

   

   

  30

   

   

   

   

   

   
     
    درج مطلب  
   

  ردیف

  نام خانوادگی -نام

  نام خانوادگی -نام

  نام خانوادگی -نام

  نام خانوادگی -نام

  نام خانوادگی -نام

  10/1

  10/2

  10/3

  سوم تجربی 1

  سوم تجربی 2

  1

  آجورلو - آتوسا

  احمدی فاطمه

  ارجمندزاده فاطمه

  ابهریان فاطمه

  اسحاقی- سیده فاطمه

  2

  اروجلو مژگان

  احمدی پریسا

  اسلامی مریم

  احمدی - محیا

  باقری حانیه

  3

  آزادواری فاطمه

  بخیتاری نازنین

  بهزادی مطهره

  اسد نژاد پریناز

  بیانلو - لیلا

  4

  اسکندری نسیم

  بدری فیروزه

  پهلوان فاطمه

  اسدنژاد مهرناز

  پورگر محدثه

  5

  آل امین نفیسه

  جلیلوند شیدا

  پیشقدم محدثه

  انگوتی فاطمه

  دلیر حانیه

  6

  امیری لیلا

  حکیمی فرد تار

  جلائی سارا

  بابایی- فاطمه

  دلیر فاطمه

  7

  بدرقه فاطمه

  حیدریان طهورا

  جندقی الهام

  پور عباسی مبینا

  دلیر -حدیثه

  8

  بنوان درسا

  خانمرادی نیلوفر

  حسن زاده محدثه

  جعفرزاده - زهرا

  رحیمی زهرا

  9

  بهشتی فاطمه

  خدادادی فاطمه

  خانی پور نگار

  حسین پور فاطمه

  رستمی زهرا

  10

  پور شهباز سمیه

  خصالی زهرا

  خلفی -زهرا

  داداشی مهسا

  رفیعی- زهرا

  11

  جعفری حانیه

  درگاهی نازیلا

  دهقانی زهرا

  دلسوز سارا

  زمانی نگین

  12

  جلیل پور زهرا

  دهقان- زهرا سادات

  زند سرایی- مریم

  رمضانی عطیه

  سرخه فاطمه

  13

  جوانی نگین

  دیهوری بهار

  سالارپور بهار

  ریحان صفت زهرا

  شاهمرادی زهرا

  14

  حسینی عرفانه

  رنجبری فاطمه

  سپند آسا محدثه

  سالخورده فهیمه

  صادقی- گلناز

  15

  خبازی سارا

  زرین گل فاطمه

  سیمیاری درسا

  سجادی تبار سیده صبا

  صالحی مرضیه

  16

  درگاهی فاطمه

  سیما- حاجی حسنلو

  شکری فاطمه

  سیدی سیده مریم

  طبایی مرضیه سادات

  17

  رجبی زهرا

  شهباز ی- یاسمین

  طالبی زهرا

  شاه عباسی سارا

  عادلی فاطمه

  18

  رضازاده محدثه

  صفری سارا

  عزتی فاطمه

  شیروانی زاده فاطمه

  عدل زاده فاطمه

  19

  زندیه ملیکا

  عابدی- الهه

  علی پور هدیه

  عاملی فاطمه

  علیزاده یلدا

  20

  شادمان فاطمه

  عاشوری محدثه

  علیزاده نگار

  عرب عامری سبا

  قدسی فاطمه

  21

  شکری فاطمه

  عبادی زینب

  فرضی عارفه

  علومی مریم

  کریمی نگار

  22

  عابدین پور زهرا

  فلاحوند سحر

  فرهنگ جو زهرا

  علیزاده ژاله

  کلاته مهشید

  23

  علی پور یسنا

  کاشفی تارا

  قربان نژاد- فاطمه

  فرجی فرزانه

  لطفی پریسا

  24

  غلامی پریا

  کریمی مینا

  کیوانی پریسا

  قاسمی پرنیان

  لطفی مهسا

  25

  کلات پور پرمیس

  کوهی فاطمه

  مددی زهرا

  کاشانی نژاد سپیده سادات

  محمدیان فاطمه

  26

  متقی آیدا

  محمدی نسب فاطمه

  مصطفی لو فاطمه

  کی نژاد سپیده

  مرد افکن محدثه

  27

  محمدی فاطمه

  مرادی فاطمه

  میرابیان پریا

  لطفیان نگار

  معظمی فاطمه

  28

  معینی محدثه

  جعفری مونس

  نورپور مائده

  ملکی زهرا

  معینی شقایق

  29

  هاشمی فاطمه

  هانیه علیاری

  نوروزی شکیبا

  موسوی سیده فاطمه

  موسوی سیده غزاله

  30

  هاشمی سید راضیه

  یوسف زاده زهرا

  ولایتی - نسیم

  موسوی سیده کوثر

  ناجی یاسمین

  31

   

   

   

  میرزازاده زینب

  نجفی  -شیما

  32

   

   

   

  نوروزی مریم

  نصرتی رقیه

  33

   

   

   

  هاشمی سیده نگین

  نیکزاد معصومه

  34

   

   

   

   

  وفایی پریسا

   

   

   

   

   

   

   

  28

   

   

   
     
    درج مطلب  

  با سمه تعالی

  نتایج کنکور سراسری  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی -سال تحصیلی 95-94 مرکز آموزشی فرزانگان چهاردانگه

  ردیف

  نام خانوادگی نام

  رشته تحصیلی

  رشته / دانشگاه

  1

  فروغی - نجمه

  علوم تجربی

  پزشکی علوم پزشکی تهران

  2

  حسینی - نگین

  علوم تجربی

  پزشکی علوم پزشکی تهران 

  3

  خیرخواه - فرزانه

  علوم تجربی

  پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی

  4

  معتمدی - شیوا

  علوم تجربی

  پزشکی علوم پزشکی   شهید بهشتی

  5

  عباسی - محدثه

  علوم تجربی

  پزشکی علوم پزشکی  ایران

  6

  برومند - شقایق

  علوم تجربی

  دندان پزشکی علوم پزشکی تهران

  7

  جوادی - سهیلا

  علوم تجربی

  پزشکی-تهران بقیه الله (عج)

  8

  حسین زاده زهرا

  علوم تجربی

  پزشکی علوم پزشکی قم

  9

  علی فام - مهلا

  علوم تجربی

  پزشکی علوم پزشکی اراک

  10

  طاهری زهرا

  علوم تجربی

  دارو سازی علوم پزشکی تهران

  11

  یوسفی - فاطمه

  علوم تجربی

  دارو سازی علوم پزشکی تهران

  12

  موسوی آرتا دخت

  علوم تجربی

  دارو سازی علوم پزشکی تهران

  13

  مرادی - نیلوفر

  ریاضی  فیزیک

  مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

  14

  باقری - فاطمه

  ریاضی  فیزیک

  مهندسی کامپیوتر دانشگاه  صنعتی شریف

  15

  یوسفی زهرا

  ریاضی  فیزیک

  مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیر کبیر

  16

  میرزاآقایی - فاطمه

  ریاضی  فیزیک

  مهندسي عمران - دانشگاه صنعتي اميركبير

  17

  اسلامی - شكیلا

  ریاضی  فیزیک

  مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  18

  اسلام جمال - فرناز

  ریاضی  فیزیک

  مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی  امیر کبیر

  19

  سلجوقی - فاطمه

  ریاضی  فیزیک

  مهندسی پزشکی دانشگاه صنتعی امیر کبیر

  20

  پیرایش - زهرا

  ریاضی  فیزیک

  مهندسی معماری دانشگاه  تهران

  21

  نجبایی - حانیه سادات

  ریاضی  فیزیک

  مهندسی کامپیوتر دانشگاه   علم و صنعت

  22

  محمودزاده - شایا

  ریاضی  فیزیک

  مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  23

  آهی اندی - الهه

  ریاضی  فیزیک

  مهندسي موادومتالوژي - دانشگاه علم وصنعت

  24

  خون بط - فرناز

  ریاضی  فیزیک

  مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه علم و صنعت

  25

  کیالی زهرا

  ریاضی فیزیک

  علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

  26

  حشمتی - مائده

  ریاضی  فیزیک

  علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

  27

  محمدخانی - فاطمه

  ریاضی  فیزیک

  علوم کامپیوتر   دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  28

  ذوالقدر - شراره

  ریاضی  فیزیک

  علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

  29

  شفیعی - مهتاب

  ریاضی  فیزیک

  فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

  30

  نوحی نیلوفر

  علوم تجربی

  داروسازی علوم پرشکی تهران پردیس

  31

  جلالی - ملیكا

  ریاضی  فیزیک

  مهندسي پليمر- دانشگاه صنعتي اميركبير-پرديس

  32

  بشیری - زینب

  ریاضی  فیزیک

  مهندسي معماري- دانشگاه قم

  33

  اسكندریون - مهدیه

  علوم تجربی

  شنوایی سنجی  دانشگاه علوم پزشکی  تهران

  34

  یادگار ریحانه

  ریاضی  فیزیک

  مهندسي صنايع - دانشكاه فني ومهندسي گرمسار

  35

  نصیری - زهرا

  ریاضی  فیزیک

  علوم كامپيوتر / دانشگاه الزهراء(س)

  36

  جعفری - محدثه

  علوم تجربی

  اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران

  37

  رادمان - فرزانه

  علوم تجربی

  زيست فناوري / دانشگاه الزهراء(س )

  38

  احمدی انصار فاطمه

  علوم تجربی

  زيست شناسي - دانشگاه سمنان

  39

  عزت پوری - مهشید

  علوم تجربی

  مديريت بازرگاني دانشگاه قم

  40

  عنایتی - سارا

  علوم تجربی

  اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

  38

  ریاحی - زهرا

  ریاضی  فیزیک

  مهندسي برق- دانشكده فني وحرفه اي دكترشريعتي تهران

  39

  قاسمی - حدیثه

  ریاضی  فیزیک

  مهندسي كامپيوتر - دانشگاه  سمنان

  40

  هادی - ریحانه

  ریاضی  فیزیک

   مهندسی معماری دانشگاه علم و فرهنگ

  41

  جزایری - سمیرا

  علوم تجربی

  مديريت صنعتي - دانشگاه غيرانتفاعي تهران

  42

  آذریان - سیده فاطمه

  علوم تجربی

  مديريت صنعتي / دانشگاه علم وفرهنگ تهران

  43

  امیری - نازنین

  ریاضی  فیزیک

  معماری دانشگاه غیر انتفاعی تهران

   

   

     
    درج مطلب  
  مهم
  به اطلاع می رساند دانش آموزانی که تا تاریخ 95/6/10 برای یونیفرم( مانتو و...)       ثبت نام کرده اند روز شنبه مورخ 95/6/27 از ساعت 8:30 لغایت 12 جهت تحویل یونیفرم به مرکز مراجعه نمایند .
   
     
    درج مطلب  
  درخشش و موفقیت دانش آموزان عزیزمان را در المپیاد علمی و           بین المللی پایا در رشته شیمی را در سال تحصیلی 95-94 تبریک              عرض می نمائیم
  کسب مدال طلایی تیمی المپیاد بین المللی پایا  توسط دانش آموزان : آیسان الماسی - کوثر شیر محمدی - حدیثه مرادیان - فاطمه علیقلی پور
   
   
   
   
                کسب مدال نقره مسابقات انفرادی المپیاد بین المللی پایا توسط                  دانش آموز فاطمه علیقلی پور
     
    درج مطلب  
     
    درج مطلب  
   
     
    درج مطلب  
   
     
    درج مطلب  
   
     
    درج مطلب  
   
     
    درج مطلب  
   
     
    درج مطلب  
   
     
    درج مطلب  
   
     
    درج مطلب  
  متن را وارد نمایید
     
    درج مطلب  
   
     
    درج مطلب  
   
     
    درج مطلب  

  پروردگار، قادر متعال را شاکریم که یکبار دیگر شاهد درخشش ستارگان پر فروغ آسمان علم و دانش مرکز آموزشی فرزانگان چهاردانگه  در سال تحصیلی 94-93 هستیم.

  این افتخار ماندگار و موفقیت ارزنده را به آن دانش آموزان سرافراز و خانواده های محترمشان تبریک گفته وآرزوی زندگی سعادتمندانه درپناه امام عصر (عج) را برای آنان دارم.

  امید است که با شکوفایی بیش از پیش استعدادهای جوانان عزیز ایران اسلامی ، شاهد فتح قله های بلند علم و اخلاق الهی در سراسر دنیا باشیم.

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  رشته تحصیلی

  رشته / دانشگاه

  1

  زمانی - فاطمه

  ریاضی فیزیک

  پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران

  2

  تقی زاده- سارا

  علوم تجربی

  پزشكي -دانشگاه علوم شهید بهشتی

  3

  سروش - ملیكا

  علوم تجربی

  پزشكي -دانشگاه علوم شهید بهشتی

  4

  غنیمت - فائزه

  علوم تجربی

  پزشكي -دانشگاه علوم شهید بهشتی

  5

  عابدینی - نادیا

  علوم تجربی

  پزشكي -دانشگاه علوم پزشکی ایران

  6

  نوروزی - مریم

  علوم تجربی

  پزشكي -دانشگاه علوم پزشکی ایران

  7

  آذرگشب - نیلوفر

  علوم تجربی

  داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی تهران

  8

  فرجی-  مریم

  علوم تجربی

  داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی تهران

  9

  موءمنی مقدم - فاطمه

  علوم تجربی

  داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی تهران

  10

  معصومه ترک چشمه

  علوم تجربی

  دندان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  11

  محمدی كلهری - زهرا

  علوم تجربی

  دندان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  12

  گوهری - سحر

  علوم تجربی

  پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوین

  13

  پورحسین - حسانه

  علوم تجربی

  دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم

  14

  رضائی - مهدیه

  علوم تجربی

  پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم

  15

  شفیعی – شیرین

  علوم تجربی

  دانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراک

  16

  عربكری - زینت

  علوم تجربی

  پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراک

  17

  صفری - یاسمن

  علوم تجربی

  پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی  شاهرود

  18

  رضائی اصلی - فاطمه

  علوم تجربی

  پزشكي -دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی

  19

  قلی نژاد - نرگس

  ریاضی فیزیک

  مهندسی هواو فضا – دانشگاه صنعتی شریف

  20

  آبادی - یاسمن

  ریاضی فیزیک

  مهندسی برق – دانشگاه تهران

  21

  حیدری - مریم

  ریاضی فیزیک

  مهندسی مواد – دانشگاه تهران

  22

  افشاری - فاطمه

  ریاضی فیزیک

  مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير

  23

  عابدینی - سپیده

  ریاضی فیزیک

  علوم کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

  24

  پرپنچی - فاطمه سادات

  ریاضی فیزیک

  مهندسی متالوژی – دانشگاه تهران

  25

  تقی پور - فاطمه

  ریاضی فیزیک

  مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين

  26

  ترخانی - سحر

  ریاضی فیزیک

  مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت

  27

  قربانی - زهرا

  ریاضی فیزیک

  برق – دانشگاه صنعتی شریف

  28

  صبوری- شیدا

  ریاضی فیزیک

  فیزیک – دانشگاه تهران

  30

  رجب زاده - زهرا

  ریاضی فیزیک

  علوم کامپیوتر- دانشگاه شهید بهشتی

  31

  وحیدی - زهرا

  ریاضی فیزیک

  علوم کامپیوتر- دانشگاه الزهرا

  32

  مظلومی - فاطمه

  ریاضی فیزیک

  فیزیک- دانشگاه الزهرا

  33

  مرادی - الهه

  ریاضی فیزیک

  مهندسی برق – دانشگاه صنعتی  سمنان

  34

  متدین – مینو

  ریاضی فیزیک

  مهندسی معماری – دانشگاه  صنعتی قم

  35

  هانیه جریان

  ریاضی فیزیک

  مهندسی معماری – دانشگاه صنعتی چالوس

  36

  حیدری - سمانه

  علوم تجربی

  فيزيوتراپي – دانشگاه علوم پزشکی تهران

  37

  دلیر- پریسا

  علوم تجربی

  فيزيوتراپي – دانشگاه  علوم پزشکی تهران

  38

  محمدی خواه- المیراه

  علوم تجری

  زیست شناسی میکروبیولوژی (بیو تکنولوژی) – دانشگاه تهران

  39

  سیمیاری – زهرا

  علوم تجربی

  طراحی صنعتی – دانشگاه تهران

  40

  كارگرنژاد - كیمیا

  علوم تجربی

  رادیولوژی – دانشگاه علوم پزشکی بهشتی

  41

  براتی - فاطمه

  علوم تجربی

  رادیولوژی – دانشگاه علوم پزشکی ایران

  42

  آزاد واری –ریحانه

  علوم تجربی

  شنوایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی تهران

  43

  میرطاهری - سیده لیلا

  علوم تجربی

  شنوایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی تهران

  44

  عباس زاده-  معصومه

  علوم تجربی

  اتاق عمل – دانشگاه ه علوم پزشکی تهران

  45

  عبدالمحمدی-  معصومه

  علوم تجربی

  پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی  تهران

  46 مافی - زهرا علوم تجربی پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی تهران
  47

  اسمعیلی پور- فهیمه

  علوم تجربی

  پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی

  48 بهشتی - الهه علوم تجربی شیمی - دانشگاه شهید بهشتی
  49

  صباغی - فاطمه

  علوم تجربی

  رادیو تراپی- دانشگاه علوم پزشکی اراک

  50

  مردعلیپور - فاطمه

  علوم تجربی

  حسابداری – دانشگاه تهران

  51

  رنجیری – ریحانه

  علوم تجربی

  مدیریت صنایع – دانشگاه علامه طباطبایی

  52

  زهره خلیلی

  علوم تجربی

  علوم اقتصاد – دانشگاه شهید بهشتی

  53

  جهاندیده- سپیده

  علوم تجربی

  روان شناسی – دانشگاه اراک

  54

  علی عسگری فرد - عطیه

  علوم تجربی

  روان شناسی – دانشگاه محمود آباد

   

   

   

   

   

   

     
    درج مطلب  
   
     
    درج مطلب